Change language:   PL

Regulamin   -    Dostawa   -    Płatności Twój koszyk 

Regulamin

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego vigonez.com. Regulamin obowiązuje od 02.01.2015
 2. Właścicielem sklepu jest Vigonez Firma Handlowa Andrzej Jagło z siedzibą przy ul. Kanadyjskiej 31, Zielonki 32 087.
 3. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
  • adres poczty elektronicznej sklep@vigonez.com
  • telefonicznie pod numerem +48 12 429-40-91
 4. Klientem sklepu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu.
 5. Składając zamówienie Klient akceptuje poniższy regulamin.
 6. Produkty dostępne w sklepie internetowym vigonez.com są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 7. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych vigonez.com są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne o czym zostaną Państwo poinformowani drogą elektroniczną bądź telefonicznie.
 8. Minimalna kwota zamówienia - 20 złotych brutto. W ciągu 72 godzin od momentu złożenia zamówienia Sprzedający zobowiązuje się do jego realizacji. W przypadku transakcji przelewowych termin realizacji jest odliczany od momentu wpływu środków na rachunek. Zamówienie może zostać anulowane w przypadku braku możliwości potwierdzenia telefonicznego lub braku odpowiedzi na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Klientem a Sklepem Internetowym VIGONEZ. W wyjątkowych okolicznościach istnieje możliwość sprzedaży poniżej wyznaczonego minimum, po uprzednim skontaktowaniu się ze Sprzedawcą.
 9. Zamówiony produkt dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej. Klient ponosi koszty transportu zgodnie z cennikiem.
 10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Klient może wybrać następujące metody płatności:
  • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy
  • gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy
  • płatność elektroniczna (PAYU)
  • gotówką przy odbiorze osobistym (po uprzednim poinformowaniu Sprzedawcy) - płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy
 11. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 12. Sklep internetowy vigonez.com zastrzega sobie prawo do błędów. Różnice np. kolor, opis, proporcje, zdjęcia itp. nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego towaru. Firma Vigonez zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez podania przyczyny.
 13. Sklep internetowy Vigonez nie wypożycza oferowanych produktów do testowania i z tego powodu Klient nie może odstąpić od umowy kupna.
 14. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.
  Zwrotu można dokonać pod warunkiem że towar nie był otwierany, stan opakowania jest wzorowy i produkt jest oryginalnie zapakowany przez producenta, W przypadku zwrotu zamówionego towaru, kosztami przesyłki obciążony zostaje zamawiający.

  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  Vigonez Firma Handlowa

  Andrzej Jagło

  Ul. Kanadyjska 31, 32-087 Zielonki

   

  Ja ........................................................................................................................

  niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy .............................................................................................................................,

  numer zamówienia............................................................................................. 

  Data zawarcia umowy to....................................................................................,

  data odbioru ......................................................................................................


  Imię i nazwisko....................................................................
  Adres...................................................................................
  Data.....................................................................................

 15. Klient ma prawo do reklamacji zakupionego produktu. Klient powinien podać przyczyny reklamacji i poinformować o tym fakcie Sprzedawcę drogą mailową sklep@vigonez.com. Następnie zgodnie z ustaleniami przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Vigonez Firma Handlowa ul. Kanadyjska 31, 32-087 Zielonki.
  Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 16. W przypadku zwrotu zamówionego towaru koszty przesyłki ponosi Kupujący.
 17. Polityka prywatności

  Vigonez.com nie udostępnia danych osobowych Klientów osobom nieupoważnionym. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w sklepie internetowym vigonez.com jest Vigonez Firma Handlowa Andrzej Jagło.

  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością sklepu internetowego w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Jednakże koniecznym jest podanie danych osobowych do prawidłowej realizacji złożonego zamówienia.

  Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez vigonez.com informacji handlowych. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

  Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

  Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.

  Klient ma prawo dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.

  Vigonez.com stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z vigonez.com może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies.

 18. Wszelkie sytuacje nie zawarte w niniejszym regulaminie rozstrzygane będą w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory dotyczące sprzedaży których stroną będzie właściciel serwisu będą rozpatrywane przez Sądy Polskie z siedzibą właściwą do siedziby przedsiębiorstwa.
 19. Oferta sklepu nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Życzymy udanych zakupów

Zespół Vigonez